Plan połączenia

Opublikowano dnia 24-10-2023

Szanowni Państwo,
Zarząd spółki: MKJ Bielsko Sp. z o.o. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 23.10.2023 roku pomiędzy zarządami spółek: Akademia Innowacji Sp. z o.o. (KRS: 0000517017) oraz MKJ Bielsko Sp. z o.o. (KRS: 0000422102), wraz z załącznikami.
Udostępnienie Planu połączenia wraz z załącznikami następuje zgodnie z art. 500 § 2 i §22 k.s.h.
Połączenie ww. spółek nastąpi w drodze przejęcia spółki Akademia Innowacji Sp. z o.o. przez spółkę MKJ Bielsko Sp. z o.o., w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego, albowiem spółka MKJ Bielsko Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Akademia Innowacji Sp. z o.o..

Plan Połączenia pobierz

Załącznik 1 pobierz

Załącznik 2 pobierz

Załącznik 3 pobierz

Załącznik 4 pobierz

Załącznik 5 pobierz

Załącznik 6 pobierz

Załącznik 7 pobierz

Załącznik 8 pobierz

Załącznik 9 pobierz

 

Sprawozdanie finansowe – Akademia Innowacji Sp. z .o.o. pobierz

Sprawozdanie finansowe – MKJ Bielsko Sp. z o.o. pobierz

 

Przewiń na górę